Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  47, 2005

Hjertedød og centralisering af behandlingen
 

Bedre hjerteoverlevelse ved centralisering af blodpropbehandling

En netop offentliggjort undersøgelse har vist, at dødeligheden for blodproppatienter er lavere på hospitaler med flere indlæggelser end med få (se tabel). En fordobling af antallet af indlagte patienter reducerer dødeligheden med 9% for 28-dages dødeligheden og 5% for 1-års dødeligheden. I dette resultat er der bl.a. taget højde for patienternes alder, køn, indlæggelsesår og sygelighed ved indlæggelsen.

 

Når hospitaler med mange hjertepatienter har større overlevelse, kan det fx hænge sammen med flere specialiserede læger på vagt, bedre akut behandling samt bedre medicinsk efterbehandling.

 

Som vi skrev i Ugens tal for få uger siden, er blodprop i hjertet en hyppig sygdom og årsag til mange dødsfald. I år 2000 blev ca. 12.500 ramt af en blodprop i hjertet (60% mænd og 40% kvinder). Heraf var ca. 80% førstegangstilfælde. Gennemsnitsalderen for mænd var 65 år og for kvinder 75 år. Cirka 25% døde, før de nåede at blive indlagt på hospital, og blandt dem der nåede at blive indlagt, døde ca. 15% inden for 28 dage og 23% inden for 1 år.

 

Udenlandske undersøgelser

Især i USA og Canada har man interesseret sig for, om koncentrationen af mange patienter på færre hospitaler giver fordele, der bl.a. kan måles på kvaliteten af behandlingen, herunder lavere dødelighed. En række undersøgelser dokumenterer, at blodproppatienter der bliver indlagt på hospitaler, som har flere indlagte blodproppatienter end gennemsnittet, har lavere risiko for at dø under og efter indlæggelsen. Det var derfor også interessant med en undersøgelse af danske forhold på området.

 

I denne undersøgelse har vi fulgt dødeligheden for en førstegangs-blodproppatient indlagt i perioden 1995-2002.

 

Antallet af indlagte patienter er ikke det eneste, der har betydning for dødeligheden. Vores undersøgelse finder enkelte hospitaler med få indlagte patienter, der har lav dødelighed og store hospitaler med relativ høj dødelighed.

 

Fortsat regionalisering gavner kvaliteten

I 2002 blev det besluttet, at ballon-udvidelse skulle være den primære behandling for en bestemt type blodprop (ST-segment elevation), der udgør ca. halvdelen af alle blodprop-patienter.  Ballon-udvidelsen udføres på de 5 hjertecentre og indebærer dermed en centraliseret behandling for disse patienter. Vores undersøgelse støtter en fortsat centralisering af akut behandling og efterbehandling af hjertepatienter, således at den koncentreres på større kardiologiske afdelinger og hjertecentre for at sikre kvaliteten af behandlingen og mindske dødeligheden for blodproppatienter.

 

 

 

 

*Justeret for andre diagnoser indtil 1 år før førstegangsindlæggelsen for blodprop og andre diagnoser ved selve indlæggelsen samt alder, køn, diagnosetype og kalenderår.


Tabelforklaring

Tabellen viser, at en førstegangs-blodprop-patient indlagt på et hospital med f.eks. 400 årligt indlagte blodproppatienter har 9% lavere risiko for at dø inden for 28 dage, end hvis patienten blev indlagt på et hospital med 200 årligt indlagte blodproppatienter.

En odds ratio under 1 formindsker dødeligheden og en odds ratio over 1 øger dødeligheden.

Af:

Søren Rasmussen, Statens Institut for Folkesundhed. 

Kontakt: Forsker, cand.scient., ph.d. Søren Rasmussen, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777 eller overlæge, dr.med. Jan Kyst Madsen, Amtssygehuset i Gentofte. Tlf. 3977 7211.

Kilde:

Rasmussen S, Zwisler AD, Abildstrom SZ, Madsen JK, Madsen M. Hospital variation in mortality after first acute myocardial infarction in Denmark from 1995 to 2002: lower short-term and 1-year mortality in high-volume and specialized hospitals. Medical Care. 2005 Oct;43(10):970-978. Abstract kan læses her.

 
Redigeret: 24.11.05