Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  48, 2005

Rygeophør blandt sygeplejersker
 

Arbejdsmiljøets betydning for sygeplejerskers rygeophør

Sygeplejersker, der er hårdt fysisk belastet i deres arbejde, har vanskeligere ved at holde op med at ryge sammenlignet med sygeplejersker, der har et stillesiddende arbejde. Sygeplejersker med ringe indflydelse på tilrettelæggelsen af deres daglige arbejde er mere tilbøjelige til at fortsætte med at ryge end sygeplejersker, der synes, at de har en vis eller stor indflydelse på deres arbejde. Sygeplejersker i nattevagt holder i mindre grad op med at ryge sammenlignet med kolleger i dagvagt.

 

Dette er resultater fra en undersøgelse, der viser, at arbejdsmiljøet har selvstændig (statistisk signifikant) stor betydning for rygeophør blandt sygeplejersker, men også faktorer som, hvor meget man ryger, og hvor længe man har røget, har betydning for, om man kan ophøre med at ryge.

 

I undersøgelsen har 12.980 kvindelige danske sygeplejersker i aldersgruppen 45-66 år svaret på spørgsmål om deres rygeadfærd. Af de i alt 4.713 sygeplejersker, der i spørgeskemaundersøgelsen i 1993 oplyste, at de var rygere, var 1.131 (24%) ophørt med at ryge i 1999.

 

Undersøgelsen, der er udført af Statens Institut for Folkesundhed, viser, at også andre faktorer har betydning for at have succes med at holde op med at ryge. Fx er det nemmere for kvinder at ophøre med at ryge, hvis de har haft et lavt tobaksforbrug eller har røget i en forholdsvis kort periode.

 

Endvidere viser undersøgelsen, at sygeplejersker, der spiser frugt mindst et par gange om ugen, er mere tilbøjelige til at ophøre med at ryge. Dette kan måske betyde, at en stor andel af de kvinder, der holder op med at ryge, generelt har sundere livsstil.

 

 

Af:

Yrsa Andersen Hundrup og Ola Ekholm, Statens Institut for Folkesundhed

Kontaktperson: Yrsa Andersen Hundrup, projektkoordinator, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777.

Kilde:

Sanderson DM. Ekholm O. Hundrup YA. Rasmussen NK. Influence of lifestyle, health, and work environment on smoking cessation among Danish nurses followed over 6 years. Preventive Medicine 2005; 41:757-760.

 

Abstract i PubMed kan læses her.

 
Redigeret: 01.12.05