Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  49, 2005

Arbejdsulykker på danske skadestuer
 

Udvikling i skadestuebehandlede arbejdsulykker 1998-2004

Arbejdsulykker er et alvorligt problem på arbejdsmarkedet såvel for den enkelte, der bliver ramt, som for den arbejdsgiver, der må undvære en medarbejder. Derfor er arbejdsulykker også et samfundsproblem, som overvåges af bl.a. Center for Ulykkesforskning på Statens Institut for Folkesundhed i Ulykkesregisteret (UR).

 

I denne Ugens tal for folkesundhed har vi udvalgt fire branchegrupper og set på forekomsten af skadestuekontakter efter arbejdsulykker* på fem store hospitaler i perioden 1998-2004. De fire brancher er:

  • Landbrug
  • Fremstilling af fødevarer
  • Jern, metalvare og maskinindustri
  • Bygge- og anlægsvirksomhed.

Disse brancher er kendetegnet ved en høj ulykkesforekomst. En særlig ulykkesforebyggelse har gennem en længere årrække været rettet mod disse brancheområder. De fire brancher omfatter tilsammen 20 % af alle beskæftigede både på landsplan og i de fem hospitalers optageområde. I analysen indgår skadestuekontakter efter arbejdsulykker i alderen 18 år og derover.

Forekomsten af arbejdsulykker beskrives på grundlag af antal ansatte i de enkelte branchegrupper inden for UR's optageområde (50 kommuner).


Forekomst
Figur 1 viser, at der i perioden 1998-2004 generelt er et fald i forekomsten af skadestuekontakter efter arbejdsulykker (jf. "alle brancher" i figuren). Sammenlignet med det generelle fald ses en endnu mere udtalt reduktion i ulykkesforekomst inden for jern- og metalindustri samt fødevareindustri. Derimod er ulykkesforekomsten uændret for bygge- og anlægsvirksomhed og landbrug i den nævnte periode.


Indlæggelser

Vi har også set på andelen af skadestuekontakter efter arbejdsulykker, hvor den forulykkede bliver indlagt. Dette kan tages som et udtryk for ulykkernes alvorlighed. I tabel 1 ses, at for arbejdsulykker generelt ("alle brancher") er indlæggelser sjældne (2,7 % af skadestuekontakterne). Andelen med indlæggelse varierer inden for de udvalgte brancher og er højest (7,8 %) for skadestuekontakter inden for branchen landbrug, selv om forekomsten af skadestuekontakter efter arbejdsulykker i landbrug er mindre end i de tre andre branchegrupper (jf. figur 1). Den næststørste andel indlæggelser ses for bygge- og anlægsvirksomhed (3,2 %).

 

Ulykkesregisteret ved SIF har siden 1990 indsamlet oplysninger om arbejdsulykker, der har medført skadestuebehandling. Oplysningerne indsamles på 5 skadestuer (Glostrup, Herlev, Frederikssund, Randers og Esbjerg), der dækker ca. 17 % af befolkningen. De 5 skadestuer dækker ca. 16 % af de beskæftigede i Danmark.

 

 

Figur 1.
Udvikling i incidens (antal skadestuekontakter pr. 1000 ansatte i given branche) af behandlingskrævende skadestuekontakter efter arbejdsulykker indenfor 4 store brancher 1998-2004.

 

 ** Indeholder skadestuekontakter med uoplyst branche (19,7 %)

 

 

 

Tabel 1
Andelen af skadestuepatienter, der bliver indlagt efter arbejdsulykke.


 

 

 

* Resultaterne kan ikke umiddelbart sammenlignes med Arbejdstilsynets data om anmeldte arbejdsulykker, eftersom vi anvender en bredere definition af arbejdsulykker: ”En arbejdsulykke er en ulykke, der indtræffer i arbejdstiden i forbindelse med lønnet arbejde eller arbejde som selvstændig”. Arbejdstilsynets definition for en anmeldepligtig arbejdsulykke er afgrænset til dem, der medfører uarbejdsdygtighed i mindst 1 dag ud over dagen, hvor ulykken skete. Center for Ulykkesforskning har ikke et mål for varighed af sygefravær, da dataindsamlingen sker her og nu i skadestuen. Dvs. at UR registrerer alle arbejdsulykker, der ses i skadestuen, uanset det eventuelt efterfølgende sygefravær.

Af:

Jeppe Woetmann Nielsen & Birthe Frimodt-Møller, Center for Ulykkesforskning

Kontaktperson: Seniorforsker og læge Birthe Frimodt-Møller, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777.

 

 
Redigeret: 08.12.05