Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  05, 2004

Ulykkesmønsteret
 

Hjemme- og fritidsulykker dominerer

Gennem de sidste 10 år har forekomsten af skadestuekontakter efter arbejds- og trafikulykker ligget nogenlunde konstant, hvorimod forekomsten af hjemme- og fritidsulykker synes at være stigende de seneste par år. Forekomsten af skadestuekontakt varierer med køn og alder for de tre ulykkeskategorier, jf. fig. 1.

Det typiske billede af skadestuekontakterne efter arbejds-, trafik- samt hjemme- og fritidsulykker ses af figur 1. Hjemme- og fritidsulykker er helt dominerende med flest kontakter hos børn (toppunkt i 10-14 års alderen) og hos ældre (især over 74 år). Børn og unge errisikogruppe for trafikulykker. Arbejdsulykker topper blandt de 20-24-årige, jf. figuren. I figur 2 ses udviklingen gennem de sidste 10 år for skadestuekontakter efter hjemme- og fritidsulykker opdelt i hhv. aldersgruppen 0-14 år og 65+ år og på køn. Tilskadekomst synes at være stigende siden 1998 for drenge og piger. Tilsvarende ses for mænd i den ældre aldersgruppe, at der er sket en jævn stigning gennem perioden, hvorimod forekomsten hos kvinder i alderen 65+ år som helhed er konstant – om end højere end hos mænd i tilsvarende alder. Den voksende ældrebefolkning kan i fremtiden medføre et øget antal skader og dermed øge behovet for forebyggelse.

Tallene kommer fra Ulykkesregisteret ved Statens Institut for Folkesundhed og er baseret på detaljerede oplysninger om ulykker og skader fra skadestuer, der modsvarer ca. 15 % af den danske befolkning.

Hotel Hilton ved Københavns Lufthavn. Formålet hermed er at skabe større opmærksomhed om skadeforebyggelse. Hvordan kan vi knække ulykkeskurverne? Hvilke erfaringer og hvilken viden har vi om årsagerne til skader hos de forskellige risikogrupper og forebyggelsen over for disse? Hvor ligger udfordringerne til politikere og andre beslutningstagere inkl. aktørerne inden for skadeforebyggelse? Se programmet og nærmere oplysninger på

 

http://nhgfinal.dynamicweb.dk/Default.asp?ID=62.  Tilmelding kan ske til og med 30. januar 2004.

 

Af:

Birthe Frimodt-Møller, Hanne Møller og Anne Mette T. Kejs

Kilde:

Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed

 
Redigeret: 07.10.04