Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  20, 2003

Unge, alkohol og forældre
 

Forældres forbrug har betydning for drengenes forbrug

Danske unge har europarekord i alkoholforbrug. Den liberale danske alkoholkultur kan tænkes at have en stor del af æren for denne rekord, men  vi kender i virkeligheden kun lidt til årsagerne. Tidligere undersøgelser har vist, at faktorer som kammeratskaber og forhold til familien har betydning i forhold til de danske unges alkoholforbrug. Der synes at være en sammenhæng mellem drikkevaner og forældrekontakt, således at unge, der har fortrolig forældrekontakt, sjældnere drikker alkohol end unge uden fortrolig forældrekontakt. Unge, der har god kontakt til kammerater, er kendetegnet ved at drikke mere alkohol end unge uden god kammeratkontakt.

 

MULD – Monitorering af Unges Livsstil og Dagligdag – der er et samarbejdsprojekt mellem Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen, har spurgt et repræsentativt udsnit af unge i alderen 16-20 år, i alt 6805, om deres livsstil og dagligdag. De unge er bl.a. blevet bedt om at oplyse deres alkoholforbrug, og hvor ofte deres forældre drikker alkohol på hverdage.

 

SIFs videre analyse af data fra denne undersøgelse tyder på, at forældres alkoholforbrug har en betydning for de unges alkoholforbrug. Figuren viser det gennemsnitlige ugentlige alkoholforbrug i genstande hos unge, der drikker alkohol, sammenholdt med om deres forældre drikker alkohol på hverdage. Ca. 9% af de unge angav, at de slet ikke drak. Disse unge er ikke medtaget i figuren. Som det fremgår, er der en sammenhæng mellem, hvor meget alkohol de unge drikker, og hvor ofte deres forældre drikker alkohol på hverdage.

 

For drenge er der en tydelig sammenhæng mellem deres forældres alkoholforbrug i hverdage og deres eget gennemsnitlige alkoholforbrug, således at jo oftere forældrene drikker alkohol på hverdage, des større ser drengenes forbrug ud til at være. Således har de drenge, hvis forældre aldrig drikker på hverdage, et gennemsnitligt ugentligt alkoholforbrug på 13 genstande, mens de drenge hvis forældre har et dagligt forbrug af alkohol på hverdage, har et gennemsnitligt ugentligt alkoholforbrug på 18 genstande. For piger ses der også en lille stigning med forældrenes forbrug, men piger drikker mindre, og sammenhængen er langt svagere. At pigernes alkoholforbrug ikke i ligeså høj grad som drengenes alkoholforbrug er påvirket af forældrenes alkoholforbrug kan skyldes, at der er forskellige normer for piger og drenge for hvor meget alkohol, det er i orden at drikke, både hos forældrene og hos de unge.

Af:

Mette Riegels Jespersen og Michaela Schiøtz

Kilde:

Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen, MULD 2000 og 2001

 

 
Redigeret: 22.10.04