Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  04, 2004

Unge og betaling for sex
 

Betaling og belønning for sex før den kriminelle lavalder

Det kommer nok bag på de fleste, at nogle unge under den kriminelle lavalder betales eller modtager anden belønning for sex. Dette fremgår imidlertid af en undersøgelse. Lovgivningen kriminaliserer seksuel aktivitet med et barn under 15 år.

 

I 2002 besvarede 11% af landets 9. klasses elever, svarende til 6.100 unge i 15-16 års alderen, via computer et spørgeskema, der gav oplysning om deres seksuelle erfaringer inden 15-års alderen. Undersøgelsen blev gennemført som led i den tidligere regerings øgede indsats mod seksuelt misbrug af børn. De unge blev bl.a. spurgt om de havde modtaget betaling eller anden belønning for sex.

 

Blandt samtlige unge var det i alt 1,1% af drengene og 0,8% af pigerne, der oplyste om betaling eller anden belønning for sex. Disse procenttal svarer til 54 unge i undersøgelsen. De fleste havde været udsat for forsøg på eller gennemført samleje, 17 ud af 31 drenge og 15 ud af 23 piger. En mindre del for beføling mm., mens det kun var et par drenge, der udelukkende havde været udsat for seksuel aktivitet uden fysisk kontakt, fx fotooptagelse.

 

Det var en større andel, som havde modtaget betaling eller anden belønning i forbindelse med den rapporterede seksuelle aktivitet blandt de unge, der havde seksuelle erfaringer allerede inden de var 15 år. I alt 3,6% af drengene mod 1,7% af pigerne. Andelen var endnu højere blandt de unge, der havde haft seksuelle erfaringer, der kan betegnes som strafbare. Blandt drenge med sådanne seksuelle erfaringer havde 10% modtaget betaling eller anden belønning. Andelen blandt piger var knap 4%.

 

For begge køn har anvendelse af tvang og betaling stor betydning for, om den unge vurderede det skete som et overgreb eller ej. I alt 4,5% af samtlige piger og 1,1% af drenge i undersøgelsen vurderede, at deres tidlige seksuelle erfaringer havde været et seksuelt overgreb.

 

I en norsk undersøgelse, der havde fokus på betalt sex, fandt man at 2% af samtlige drenge og 0,6% af piger rapporterede betalt sex. Både drenge og piger, der har modtaget betaling for sex, har hyppigere end andre unge oplevet vold i deres hjem, de har hyppigere skiftet skole, de har sværere end andre unge ved at tale med deres forældre, og de har sjældnere end andre unge kontakt med kammerater efter skoletid. Ikke uventet synes social isolation således at have betydning for, om unge tyr til voksenkontakt mod betaling eller andre ydelser.  

 

Af:

Karin Helweg-Larsen

Kilde:

Helweg-Larsen, Karin og Helmer Bøving Larsen: Unges Trivsel i 2002, Statens Institut for Folkesundhed 2002

 
Redigeret: 19.09.04