Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  13, 2005

Unges alkoholforbrug og forholdet til deres forældre
 

Børn i 7. klasse, der har et godt forhold til deres forældre, drikker mindre alkohol

En ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed blandt børn i 7. klasse viser, at der er en stærk sammenhæng mellem elevernes oplevelse af forholdet til deres forældre og deres forbrug af alkohol. I undersøgelsen er de unge blevet spurgt, om de aldrig har smagt alkohol, om de har drukket mindst en hel genstand på én gang og om de har været fulde.

 

Undersøgelsen viser, at 21% af pigerne og 17% af drengene aldrig har smagt alkohol, mens 20% af pigerne og 30% af drengene har drukket mindst en hel genstand alkohol på én gang. 8% af pigerne og 12% af drengene har prøvet at drikke så meget, at de blev fulde. De resterende har smagt alkohol, men har ikke drukket en hel genstand på én gang.

 

I alt 4.819 elever fra 7. klasse i seks danske amter svarede i efteråret 2004 på et internetbaseret spørgeskema om deres hverdag og sundhed, herunder erfaringer med alkohol. Figuren nedenfor viser andelen af elever, der har drukket mindst en genstand sammenholdt med, om børnene fortæller deres forældre, hvem de er sammen med, når de er ude; om børnene er glade for, at deres forældre vil passe på dem; og om de synes, det er vigtigt, at deres forældre stoler på dem. Figuren viser, at elever, der har et godt forhold til deres forældre, drikker mindre alkohol.

 

I 2005 bliver undersøgelsen udvidet, idet alle skoler i hele landet med elever i 7. klasse er inviteret til at deltage. Vi forventer besvarelse fra 20.000 elever. De bliver alle bedt om at udfylde et spørgeskema en gang om året, når de går i 7., 8. og i 9. klasse. Undersøgelsen, der har fået navnet Ungeshverdag.dk, gennemføres af Statens Institut for Folkesundhed.

 

Undersøgelsen udmærker sig ved, at vi følger de unge i en periode, hvor deres alkoholfor­brug er under udvikling, og hvor transitionen fra barn til voksen og dermed grundlæggelsen af den fremtidige livsstil er i gang. Ungeshverdag.dk kan desuden danne grundlag for etablering af en kohorte, der giver mulighed for unik viden om sammenhængen mellem sundhedsvaner i barn- og ungdom og om livsstil og helbred i voksenlivet. Resultaterne fra dataindsamlingen blandt 7. klasser i hele landet forventer vi at publicere i sommeren 2005.

 

Af:

Tine Curtis, Julie Bredenfeld Thomsen og Ditte Johansen, Statens Institut for Folkesundhed.

Kontaktperson: Julie Bredenfeld Thomsen, Statens Institut for Folkesundhed. Tlf. 3920 7777

Kilde:

Upubliceret. Vi henviser til den forventede publicering i sommeren 2005.

 
Redigeret: 08.03.17