Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  03, 2005

Unges trivsel
 

De fleste unge i Danmark trives godt - men unge indvandrere har ofte trivselsproblemer

Flertallet blandt de unge mennesker oplyser, at de trives godt, og de synes selv, at deres helbred er godt. Men en større andel af unge med ikke-vestlig baggrund oplever trivselsproblemer og vurderer selv deres helbred som dårligt sammenlignet med unge, der har dansk baggrund. I alt synes 14% af unge med dansk baggrund, at deres helbred kun er nogenlunde eller dårligt, sammenlignet med 20% af unge med familiær baggrund i et ikke-vestligt land. Disse unge rapporterer hyppigere nervøsitet og angstanfald, og de har oftere oplevet at have tabt interessen for ting, som de normalt kan lide.

 

Oplysningerne stammer fra en stor spørgeskemaundersøgelse i 2002. Ca. 6.000 unge i 9. klasse deltog i 2002 i undersøgelsen om unges trivsel. Blandt dem var 11% enten selv eller deres forældre født i et ikke-vestligt land.

 

Blandt alle unge er der kønsforskelle i hyppigheden af trivselsproblemer. Flere piger end drenge fortæller, at de dagligt eller næsten dagligt har symptomer på dårlig trivsel. Det kan være søvnbesvær, nervøsitet, dårlig appetit, tristhed og oplevelsen af, at alt er uoverkommeligt. Disse kønsforskelle er mere markante blandt unge med anden etnisk baggrund, som det fremgår af figuren.

 

Det er bekymrende, at hver fjerde pige og knap hver femte dreng, som er indvandrer eller efterkommer af indvandrere vurderer deres eget helbred som nogenlunde eller dårligt. Og at mere end halvdelen af pigerne ofte oplever nervøsitet eller andre trivselsproblemer. Men det er ikke overraskende. Mange af de unge og deres forældre har levet under så belastede forhold i hjemlandet, at de har søgt ophold i Danmark. Forældre og børn kan have haft en række traumatiske oplevelser som f.eks. politisk betinget fængsling, ophold i flygtningelejre og langvarig internering i asylcentre i Danmark. Der er blandt voksne beskrevet markant sammenhæng mellem længden af ophold i flygtningelejre og asylcentre og helbredsproblemer. Det gælder tilsvarende

for børn og unge.

 

 

 

 

 

 

Af:

Karin Helweg-Larsen

Kilde:

Kilde: Helweg-Larsen K, Larsen HB. Unges trivsel 2002: en undersøgelse blandt 9. klasses elever med fokus på seksuelle overgreb i barndommen. Statens Institut for Folkesundhed 2002

Kilde: Bachelorprojekt om etniske forskelle i helbred; udarbejdet af Anne Mortensen, Jane Lindschou Hansen og Else Helene Ibfelt, Københavns Universitet, upubliceret).

 
Redigeret: 20.01.05