Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  01, 2003

Vuggedødsfald næsten forsvundet
 

Simple forholdsregler forebygger vuggedød

For 10-15 år siden levede nybagte forældre med en stor angst for at miste deres spædbarn ved vuggedød. Dengang døde der årligt knap 120 spædbørn. De blev uventet fundet døde i deres vugge/seng efter at være lagt til at sove. De havde ikke haft forudgående sygdomstegn, og det var ikke muligt at påvise årsagen til dødsfaldet, dvs. der var hverken tegn på sygdom, misdannelser eller misrøgt.

 

I dag er antallet af vuggedødsfald faldet til ca. 20 dødsfald årligt. Denne glædelige udvikling skyldes rådgivning til forældre ud fra konkrete forskningsresultater, der er opnået gennem befolkningsundersøgelser både i de nordiske lande og i Holland, New Zealand og Australien. Der blev i starten af 1990erne gennemført spørgeskemaundersøgelser, som påviste, at der er tre stærke risikofaktorer for vuggedød: at lade spædbarnet sove på maven, at ryge i graviditeten og at udsætte spædbarnet for tobaksrøg, samt at begrænse spædbarnets mulighed for at komme af med overskydende varme, dvs. at lade spædbarnet sove for varmt.

 

I december 1991 ændrede Sundhedsstyrelsen derfor sin rådgivning til nybagte forældre. Budskaberne var enkle: læg altid barnet til at sove på ryggen – undgå rygning i graviditeten og i barnets nærhed – undgå, at barnet får det for varmt, når det sover. Budskaberne blev forstået og efterfulgt. Det viste sig ved et hurtigt fald i hyppigheden af vuggedød fra 1,8 pr. 1000 levendefødte i 1991 til 1,2 i 1992. Faldet fortsatte de følgende år og hyppigheden er nu stabil på 0,3 pr. 1000 levendefødte (se kurven).

 

Få folkesundhedskampagner har haft tilsvarende resultater. At denne har virket, skyldes en række væsentlige forhold. Formidlingen sker gennem motiveret sundhedspersonale: jordemødre, sundhedsplejersker og praktiserende læger. Det er enkle budskaber. Det er en højt motiveret gruppe, der modtager budskabet, nemlig nybagte forældre. Det omhandler en passiv målgruppe: spædbørnene, som vendes på ryggen. Der har været umiddelbart målelige resultater, nemlig faldet i vuggedød – og resultaterne er formidlet til befolkningen via presse og sundhedspersonale.

 

Af:

Karin Helweg-Larsen

Kilde:

Dødsårsagsregisteret

 
Redigeret: 26.11.04