Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  23, 2003

Zoneterapi - den hyppigst anvendte form for alternativ behandling
 

Alternativ behandling anvendes sjældent som et egentligt alternativ til det konventionelle sundhedsvæsen

Knap 10% af voksne danskere har inden for det seneste år været til zoneterapi. Det er den hyppigst anvendte form for alternativ behandling. I alt 21% af voksne danskere har brugt alternativ behandling inden for det seneste år. Det fremgår af figuren, at ud over zoneterapi er massage/manipulation, naturmedicin og akupunktur de hyppigst anvendte former for alternativ behandling.

 

Det er først og fremmest kvinder i alderen 25-44 år og 45-66 år, der inden for det seneste år har brugt zoneterapi, og i disse aldersgrupper er der næsten tre gange så mange kvinder som mænd, der har været til zoneterapeut. Færrest blandt de allerældste har brugt zoneterapi. Det generelle mønster for brug af alternativ behandling – herunder zoneterapi – er, at der er relativt færrest brugere blandt personer med kortvarig uddannelse og blandt ikke-faglærte arbejdere men størst andel brugere blandt selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Inden for de senere år er brugen af zoneterapi steget markant – fra 4% af voksne i 1987 til 10% i 2000. Stigningen ses blandt mænd og kvinder i alle aldersgrupper.

 

Flere forhold peger i retning af, at alternativ behandling snarere bruges som supplement til det konventionelle sundhedsvæsen end som egentligt alternativ, og at ”alternativ” er en misvisende betegnelse for denne behandlingsform.

 

I Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000 har man ikke spurgt direkte om begrundelsen for at gå til alternativ behandling. Det gjorde man derimod i 1987-undersøgelsen. I alt 80% af dem, der inden for det seneste år havde været til alternativ behandler, angav en specifik sygdom som årsag – hyppigst muskel- og skeletsygdom. 31% angav ikke-sygdomsspecifikke årsager, og under 10% angav egentlig utilfredshed eller negative oplevelser med traditionel behandling som årsag.

 

Brug af forskellige behandlingstilbud fra det konventionelle sundhedsvæsen inden for en 3-måneders periode blandt brugere og ikke-brugere af alternativ behandling. Procent.

 

 

Har brugt

alternativ behandling

Har ikke brugt alternativ behandling

 

I alt

 

- inden for det seneste år

- tidligere

 

 

Praktiserende læge

         48

        42

               36

        40

Praktiserende speciallæge

         10

          9

                 7

          8

Hospitalsambulatorium

           8

          7

                 6

          7

Fysioterapeut

           9

          5

                 4

          5

Kiropraktor

           6

          4

                 2

          4

I alt

         21

        23

                55

 


 

 

 

Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000 viser, at personer, der har brugt alternativ behandling inden for det seneste år, i større omfang har brugt de konventionelle behandlingstilbud end personer, der ikke har brugt alternativ behandling. Det fremgår af tabellen, at 48% af dem, der har været til alternativ behandler inden for det seneste år, også har været hos praktiserende læge inden for en 3-måneders periode sammenholdt med 40% i hele befolkningen og 36% blandt dem, der aldrig nogensinde har været til alternativ behandling. Samme mønster ses mht. brug af de øvrige behandlingstilbud, og billedet er det samme, såfremt man alene ser på brug af zoneterapi.

 

Endelig har en undersøgelse af behandling af børn med ørelidelser i Fyns Amt vist, at forældre, der bragte deres barn til zoneterapeutisk behandling bl.a. begrundede det med gode erfaringer med zoneterapi, anbefalinger fra venner og familie, at de havde hørt om, at zoneterapi kunne hjælpe eller, at de ønskede at undgå yderligere penicillinbehandling af barnet. Kun ganske få forældre begrundede deres valg af zoneterapeutisk behandling med utilfredshed med den tidligere lægelige behandling, barnet eller de selv havde fået.

 

 

Af:

Mette Kjøller

Kilde:

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000 samt Kjøller M & Jensen JN: Hvem går til zoneterapeut - hvem går til læge. Behandling af børn med ørelidelser i Fyns Amt

 

 
Redigeret: 26.11.04